GS1 Slovenija poglablja sodelovanje z dm drogerie markt, M Tehniko, IJS ter Inštitutom za nutricionistiko
17.01.2018 09:58
Neodvisna in neprofitna organizacija GS1 Slovenija in družba dm drogerie markt Slovenija sta v letu 2017 podpisali dva dogovora o sodelovanju: na področju zagotavljanja kakovostnih matičnih ...
Več ▼

Neodvisna in neprofitna organizacija GS1 Slovenija in družba dm drogerie markt Slovenija sta v letu 2017 podpisali dva dogovora o sodelovanju: na področju zagotavljanja kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih ter o ugotavljanju in preprečevanju nelegalne uporabe globalnih trgovinskih številk izdelka (GTIN) in kontroli kakovosti črtnih kod na izdelkih. S pomočjo globalnih standardov GS1 bosta organizaciji zagotavljali potrošnikom kakovostne podatke o izdelkih, preprečevali nelegalno uporabo številk GS1 oziroma črtnih kod za identifikacijo izdelkov, prav tako bosta skupaj preprečili možnost podvajanja številk GS1 na trgu izdelkov široke potrošnje.

GS1 GTIN je ključni identifikator izdelka – z večmestno številko izdelek nedvoumno in enolično označimo. Koristnost in učinkovitost standardov GS1 pri identifikaciji izdelkov tehničnega blaga je prepoznala tudi Mercatorjeva M Tehnika, ki ima pomembno vlogo na trgu tehničnega blaga. GS1 Slovenija in M Tehnika sta prav lani sklenili dogovor o poslovnem sodelovanju na področju standardov GS1. Preverjanje izdelkov bo potekalo na prodajnih mestih, izmenjava podatkov pa bo hitra in učinkovita.

Organizacijo GS1 Slovenija so raziskovalci Odseka za računalniške sisteme na Institutu »Jožef Stefan« (IJS) povabili k sodelovanju pri mednarodnih in nacionalnih projektih. Ustanovi si bosta skupaj prizadevali za dolgoročno poslovno sodelovanje, s katerim bosta sledili skupnim ciljem in interesom na področju globalne identifikacije in sinhronizacije matičnih podatkov preko globalnega e-kataloga GS1 GDSN. Skupaj bosta pripravili zasnove rešitev, ki bodo omogočale povezovanje različnih virov podatkov o živilih in hrani z globalnim omrežjem za sinhronizacijo matičnih podatkov (Global Data Synchronization Network® – GDSN). Preko omrežja GDSN, torej preko ene same točke, lahko namreč partnerji preskrbovalne verige na enoten, strukturiran in standardiziran način sinhronizirajo podatke o izdelkih povsod po svetu.

V Evropski uniji, torej tudi Sloveniji, morajo tisti, ki se ukvarjajo s trgovanjem z živili, po Uredbi EU 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom od decembra 2014 zagotavljati podatke o alergenih in sestavinah, od decembra 2016 pa morajo navesti tudi podatke o hranilni vrednosti živil. Ker je hrana pri trgovanju za potrošnika zelo občutljiva tema, je uvedba globalnih standardov na tem področju še kako pomembna. Tako je GS1 Slovenija združil moči tudi z Inštitutom za nutricionistiko pri uvedbi standardov GS1 na področju upravljanja matičnih podatkov o živilih. Obe organizaciji si bosta prizadevali ozaveščati gospodarstvo in javnost o pomenu kakovostnih matičnih podatkov o živilih.

V organizaciji GS1 je hrana tisto področje, kjer se je zgodba o standardih pravzaprav začela. Sredi sedemdesetih let minulega stoletja, točno 26. junija 1974, je bil namreč narejen prvi sken črtne kode, in sicer črtne kode na žvečilnih gumijih Wrigley's Juicy Fruit. Na področju prehrane pa so se standardi GS1 tudi najbolj uveljavili in skrbijo za učinkovito poslovanje vseh partnerjev preskrbovalne verige – vse do končnega potrošnika.

 

 

GS1 Slovenija poglablja sodelovanje z dm drogerie markt, M Tehniko, IJS ter Inštitutom za nutricionistiko